قوانین و مقررات مذکور در قرارداد همکاری و حاکم بر مشارکت در حوزۀ فروشندگیِ هلدینگ هنر

موسسه فرهنگی هنری حامی هنر مانا در راستای رسالت خود در جهت حمایت از هنر و هنرمندان ایران زمین، توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار مجازی، مطابق مواد 10 و 219  قانون مدنی، بر اساس تعامل مشترک و حسن نیت و مفاد ذیل اقدام به انعقاد قرارداد می نماید.

ماده 1. طرفین قرارداد

طرف اول:

موسسه فرهنگی هنری حامی هنر مانا (سهامی خاص) به شماره ثبت 54077 و شناسه ملی 14011391668 و نشانی اینترنتی www.MadeinArt.ir ، با نمایندگی جناب آقای ابراهیم درخشان (به موجب صورتجلسه هیات مدیره موسسه حامی هنر مانا و اعطای حق امضای قراردادها به مدیرعامل) که از این پس در این قرارداد به اختصار «هلدینگ هنر» نامیده می ‏شود

و

طرف دوم:

آقا/خانم/گالری/موسسه/شرکت/انتشارات/01: 02 ؛ شماره شناسنامه/شماره ثبت: 03 ؛ کد ملی/شناسه ملی: 04 ؛ به نشانی: 05 ؛ کدپستی: 06 ؛ شماره تماس: 07 ؛ نشانی الکترونیکی: 08 ؛ که از این پس در این قرارداد «فروشنده» نامیده می‏ شود. ( موارد مذکور به صورت اتوماتیک از فرم احراز هویت فروشنده در قرارداد ثبت خواهد شد )

اقامتگاه قانونی و قراردادی فروشنده این قرارداد همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده است و درصورتی که فروشنده نشانی خود به شرح فوق را تغییر دهد، باید حداقل 10 روز پیش از تغییر مراتب را کتباً به  طرف دیگر اطلاع دهد و تا آن زمان نشانی سابق واجد اعتبار است. اقامتگاه قانونی و قراردادی موسسه حامی هنر مانا همان است که در روزنامه رسمی آخرین تغییرات آن شرکت درج گردیده است. طرف مقابل موظف می باشد به هنگام ارسال هرگونه مکاتبه و یا مراوده ای، آخرین تغییرات روزنامه رسمی موسسه حامی هنر مانا را ملاحظه نماید و آن آدرس را به عنوان اقامتگاه قانونی موسسه حامی هنر مانا لحاظ نماید.

ماده 2. تعاریف

1-2- محصول معیوب: عبارت است از هر گونه آثار/کالا یا هر بخش یا جزیی از آن که دارای ایراد، نقص، صدمه و یا دارای گارانتی غیر معتبر یا حسب مورد فاقد گارانتی (پیرو توضیحات بخش گارانتی در حساب کاربری فروشنده)، گواهی، مجوز یا پروانه هایی که قانونا جهت فروش آن آثار/کالا الزامی است و یا مغایر با ویژگی و توضیحات ذکر شده در محصول و فروشگاه باشد.

2-2- آثار/کالای تقلبی/ غیراصل/کپی مشابه اصل/استفاده از ایده هنری

آثار/کالاهای ذیل، آثار/کالای تقلبی/ غیراصل/کپی مشابه اصل/استفاده از ایده هنری محسوب می شوند:

 • آثار و آثار/کالاهایی که با امضا، برند یا مدل اصلی آن آثار/کالا از نظر نام و طرح متشابه اما از نظر اصالت متفاوت است و یا هرگونه اثر و آثار/کالایی که از نظر جعبه، بسته بندی، جنس، کیفیت و غیره با آثار/کالای اصلی که توسط مراکز مورد تایید که آثار/کالاهای اصل را به فروش می رسانند (مانند سایت اصلی هنرمند/برند یا شرکت های وارد کننده ی قانونی/گالری های معتبر بین المللی/ موزه ها) مغایرت داشته باشد و همچنین در سایت هلدینگ هنر در عنوان یا تصاویر آثار/کالای نمایش داده شده، برند اصلی آثار/کالا ذکر شده ولی آثار/کالای فروخته شده با نمونه ی اصلی آثار/کالا مغایرت داشته باشد؛
 • آثار/کالاهایی که در آنها امضا، شماره سریال، مدل، برچسب یا سایر نشان‏های شناسایی و یا مشخصات آثار/کالا، قطعات و اجزای آنها و یا بسته بندی یا هرگونه نوشته‏ای در روی آنها بطور غیرمجاز از جانب تولیدکننده، توزیع کننده یا فروشنده آثار/کالا و یا هر شخص دیگر، محو، تغییر، جایگزین و یا به هر شکلی دستکاری شده باشند؛
 • آثار/کالاهای مغایر با مقررات قوانین و مقررات و ضوابط و استانداردهای دولتی،عمومی و صنفی به ویژه مقررات بهداشتی و حفاظت از ایده؛
 • آثار/کالاهای ناقض حقوق اشخاص ثالث از جمله حقوق مالکیت فکری/ایده های ثبت شده/نشرهای دارای شابک/آثار متمایز مستر.

3-2- آثار/کالای قاچاق: آثار/کالایی است که دارای مدارک و مستندات رسمی قابل ارائه دال بر خلق، ورود و ترخیص آن از مبادی قانونی و گمرک رسمی کشور نبوده یا هر آثار/کالایی که وفق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله تبصره ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاق محسوب شود.

4-2- بازار آنلاین و بازار آفلاین: بازار آنلاین بازاری است که در آن آثار/کالا در بستر اینترنت و به صورت برخط (آنلاین)، عرضه می شود و به فروش می رسد. بازار آفلاین بازاری است که در آن، آثار/کالا مستقل از اینترنت و به  صورت سنتی در فروشگاه ها و مراکز توزیع عرضه می شود و به فروش می رسد.

5-2- داشبورد فروشندگی(Seller Center Panel) : فضای مجازی با درگاه اختصاصی هر فروشنده است که از سوی هلدینگ هنر به فروشنده برای عرضه و فروش آثار و آثار/کالا تخصیص داده می شود.

6-2- درگاه اینترنتی: وب سایت هلدینگ هنر به آدرس www.MadeinArt.ir می باشد.

7-2- گارانتی معتبر (پیرو توضیحات بخش گارانتی در حساب کاربری فروشنده): گارانتی معتبر آثار/کالا آن است که توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان شناسایی شده و دارای مجوزهای قانونی مربوطه باش و گارانتی معتبر آثار آن است که در مدت زمان معمول نقص و ایرادات احتمالی جبران گردد.

8-2- پنل : DKMS پنل پروموشن یا Iranian Art Holding Marketing Solution ، فضای مجازی با درگاه اختصاصی هر فروشنده است که از سوی هلدینگ هنر به فروشنده برای ساخت یا شرکت در پروموشن تخصیص داده می شود.

9-2- هلدینگ هنر:  موسسه حامی هنر مانا (سهامی خاص)  به شماره ثبت 54077  و شناسه ملی  14011391668  و نشانی اینترنتی www.MadeinArt.ir

10-2- فروشنده: هر شخص حقیق و یا حقوقی است که با تایید این قرارداد به شرح پیوست نسبت به فروش محصولات و آثار/کالاهای خود از طریق درگاه اینترنتی  اقدام می نمایید.

11-2- قرارداد: قرارداد همکاری منعقده بین هلدینگ هنر و فروشنده، بر اساس شرایط این قرارداد حاضر و به شرح پیوست است.

ماده 3. موضوع قرارداد

عبارت است از نمایش، واسطه گری در فروش آثار هنری، محصولات و آثار/کالاهای فروشنده به خریداران از طریق در اختیار قرار دادن درگاه اینترنتی.

ماده 4. مدت قرارداد

از تاریخ امضای قرارداد (دیجیتال/فیزیکال) به مدت 1 سال می باشد.

تبصره 1: این قرارداد در پایان مدت برای مدت مشابه به صورت خود به خود به مدت یک سال تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفین حداقل یک هفته قبل از انقضاء مدت عدم تمایل خود را نسبت به تمدید به طرف دیگر اعلام نماید. در صورت عدم اعتبار یا اتمام گواهی ارزش افزوده در زمان مشخص و مقرر تمدید نشده و فروشنده امکان فروش از طریق پنل را نداشته و به تشخیص هلدینگ هنر پرداخت های فروشنده متوقف خواهد شد.

ماده 5. کمیسیون و هزینه های فروش

1-5- کمیسیون هلدینگ هنر: درصدی از بهای فروش آثار/کالا است که بابت ارائه خدمات و عرضه آثار/کالا در درگاه اینترنتی هلدینگ هنر و به شرح مندرج در جدول کمیسیون ها در پنل داشبورد فروشندگی به هلدینگ هنر تعلق می گیرد. نظر به اینکه درصد مذکور پیش از درج آثار/کالا در پنل برای فروشنده قابل رویت است، فروشنده با ثبت و یا درج آثار/کالا در پنل، درصد مذکور را نیز به عنوان حق الزحمه و کمسیون هلدینگ هنر تائید می کند و می پذیرد. هلدینگ هنر می تواند نسبت به وصول کمیسیون خود از محل مطالبات فروشنده به همراه مالیات بر ارزش افزوده متعلقه اقدام نماید.

2-5- هزینه های جانبی مربوط به خدمات تبلیغاتی، تولید محتوا و تصویربرداری برای آثار/کالا، استفاده از پنل مخصوص مشتریان، هزینه های مرجوعی، هزینه چاپ لیبل در انبارهای هلدینگ هنر (در صورت ارسال شاتباه، ارسال محموله بدون لیبل یا با لیبل ناخوانا به انبار)، همچنین جریمه ها (بر اساس ضوابط کاری هلدینگ هنر به شرح مندرج در این قرارداد و نیز ضوابط مندرج در پنل داشبورد فروشندگی) و هزینه های جانبی مربوط به همه مراحل بسته بندی، ارسال آثار/آثار/کالا به انبار و دفاتر هلدینگ هنر (از قبیل بیمه، حمل و سایر هزینه های مربوطه)، انبار داری و ارسال آثار/آثار/کالا برای مشتری (بر اساس ضوابط کاری هلدینگ هنر)، به شرح مندرج در جدول هزینه ها به همراه مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به عهده فروشنده بوده و از فروشنده دریافت خواهد شد.

تبصره 2: امکان تغییر کمیسیون، هزینه ها و جریمه ها در هر زمان توسط هلدینگ هنر در پنل داشبورد فروشندگی وجود دارد و فروشنده قادر به مشاهده سوابق تغییرات آن خواهد بود. تغییرات در کمیسیون، هزینه ها و جریمه ها دو روز قبل از اعمال از طریق پنل داشبورد فروشندگی یا ایمیل به اطلاع فروشنده خواهد رسید و ادامه روند فروش توسط فروشنده پس از اعمال تغییرات به منزله پذیرش شرایط جدید است و درحکم اصلاحیه این قرارداد است که خود به خود با ادامه روند فروش مورد توافق طرفین قرار گرفته است و نیاز به تشریفات امضا و ابلاغ جداگانه ای برای لازم الاجرا بودن ندارد.

تبصره 3: فروشنده متعهد شد جهت آگاهی از هرگونه تغییرات، هر روز پنل داشبورد فروشندگی خود را مشاهده کند و هلدینگ هنر هیچگونه مسئولیتی نسبت به ادعای عدم آگاهی فروشنده از تغییرات نداشته و فروشنده ملزم به تبعیت از تغییرات است. هرگونه اصلاحیه یا الحاقیه یا تغییر از جمله تغییرات در هزینه ها و جریمه ها، در پنل فروشنده قرار خواهد گرفت و اطلاعیه از طریق پنل یا پست الکترونیک فروشنده به نشانی مندرج در پنل ارسال خواهد شد. تغییرات فوق ظرف دو روز از تاریخ ارسال اطلاعیه و تغییرات پنل لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه فروشنده ظرف مهلت مذکور عدم موافقت خود را اعلام نموده باشد، که در اینصورت قرارداد فسخ خواهد شد.

ماده 6. نحوه اجرای قرارداد

1-6- قراردادها متناسب با مدت مندرج در آن به صورت اتوماتیک تمدید می شود. در صورت عدم تمایل هریک از طرفین مبنی بر تمدید اتوماتیک قرارداد، مراتب باید از یک هفته قبل از انقضا به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام گردد. در صورت عدم اعتبار گواهی ارزش افزوده قرارداد تمدید نشده و فروشنده امکان فروش از طریق پنل را نداشته و به تشخیص هلدینگ هنر پرداخت های فروشنده متوقف خواهد شد.

2-6- سفارشات خرید مشتری، با توجه به موجودی اختصاص داده شده توسط فروشنده در پنل داشبورد فروشندگی، برای وی قابل رؤیت است و فروشنده موظف است سفارشات ثبت شده را با توجه به ضوابط و زمان تعیین شده در پنل خود، به صورت محموله آماده، در لفاف مناسبی بسته بندی کرده و به انبار هلدینگ هنر یا نشانی مشتری در صورت تأیید هلدینگ هنر در پنل، ارسال نماید. نشانی انبار هلدینگ هنر به فروشنده اعلام خواهد شد و در صورتیکه نشانی اعلام شده تغییر یابد هلدینگ هنر به فروشنده اعلام خواهد کرد و فروشنده مکلف به تبعیت از تغییرات بعدی است.

3-6- نگهداری آثار/کالای مشتریان در انبار هلدینگ هنر به صورت امانی بوده و غیر از تعدی یا تفریط، مسئولیتی متوجه هلدینگ هنر نمی باشد. هزینه نگهداری وفق جدول مندرج در پنل محاسبه و از فروشنده دریافت می شود. هلدینگ هنر می تواند کلیه مطالبات خود ناشی از این بند یا سایر مفاد این قرارداد را راساً از محل مطالبات فروشنده کسر نماید و یا طبق تبصره 9 ماده 10 عمل نماید. در هر صورت حق مطالبه مابقی و یا کلیه ی هزینه ها و مطالبات هلدینگ هنر از طریق مراجع قضایی برای هلدینگ هنر وجود دارد.

4-6- این قرارداد حق انحصاری جهت فروش برای فروشندگان ایجاد نمی نماید و هیچ گونه اعتراضی نسبت به فروش آثار/کالا و نیز بهای آثار/کالاهای در حال فروش توسط فروشندگان دیگر، قابل استماع نمی باشد.

5-6- وجه ناشی از فروش آثار/کالا توسط خریدار به حساب هلدینگ هنر واریز می شود و مسئولیت صدور فاکتور فروش و سند برگشت از فروش برای مشتری مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی و رای دفتر فنی و اعتراضات مودیان بر عهده هلدینگ هنر است که هلدینگ هنر مطابق رای دفتر فنی و اعتراضات مودیان برای آثار/کالای فروش رفته به نیابت از فروشنده، فاکتور فروش موضوع قانون مالیات های مستقیم را صادر و برای مشتری ارسال می نماید و نیز صورت حساب خدمات ارائه شده از سوی هلدینگ هنر به فروشنده، توسط هلدینگ هنر به نام فروشنده صادر می شود. هلدینگ هنر درآمدهای حاصل از ارائه خدمات خود به فروشنده و قراردادهای منعقده با فروشنده را جهت رعایت مفاد مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد کرد. در صورتی که فروشنده به اطلاعات طرف حساب جهت صدور فاکتور نیاز داشته باشد، باید از ابتدای سال مالی همان سال، فاکتورهای خود را به نام  موسسه حامی هنر مانا صادر کند.

6-6- با تایید این قرارداد فروشنده به موسسه حامی هنر مانا (هلدینگ هنر) مخیرا وکالت می دهد که جهت رضایتمندی خریداران، نیابتا از طرف فروشنده اقدام به صدور فاکتور در خصوص اقلامی که توسط فروشنده در فضای مجازی مذکور به فروش می رسد نماید. لازم به ذکر است که فروشنده کلیه ی مسئولیت های ناشی از صدور فاکتور مذکور و فروش آثار/کالا بر روی وب سایت موسسه حامی هنر مانا (هلدینگ هنر) را بر عهده داشته و در صورت لزوم، متعهد به حضور و پاسخگویی در مراجع اداری و قضایی بوده و همچنین ضامن جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث و هلدینگ هنر می باشد و شرکت هلدینگ هنر در خصوص موارد فوق فاقد هرگونه مسئولیتی می باشد.

7-6- قیمت آثار/کالاها با توجه به رعایت استانداردهای قیمت گذاری (با توجه به قوانین و مقرارات اعلامی از طرف سازمانهای نظارتی و یا لیست قیمت مصوب مورد تایید اتحادیه ها و یا سازمان های مرتبط و همچنین قوانین قیمت گذاری هلدینگ هنر) در پنل داشبورد فروشندگی و در پنل DKMS، توسط و به مسئولیت فروشنده تعیین می شود. لذا مسئولیت پاسخگویی به مراجع رسمی و اشخاص ثالث از جمله مشتری در خصوص قیمت تعیین شده، بر عهده فروشنده است. به موجب این قرارداد، فروشنده به عنوان شرط ضمن عقد اعلام می نمایند که نسبت به فروش آثار/کالاهای خود در درگاه اینترنتی هلدینگ هنر کلیه خیارات از جمله غبن ولو فاحش یا افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.

8-6- در صورتی که فروشنده مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و دارای گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده بارگذاری شده در پنل باشد، متعهد است در صورت پایان تاریخ اعتبار گواهینامه مذکور، نسبت به تمدید آن و بارگذاری نسخه معتبر در پنل اقدام نماید. درصورت عدم بارگذاری گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده معتبر تا قبل از پایان تاریخ اعتبار گواهینامه قبلی، پرداخت های فروشنده از تاریخ پایان اعتبار گواهینامه مسدود خواهد شد تا زمانی که فروشنده گواهینامه معتبر در پنل بارگذاری کند. لازم به ذکر است که فروشنده ای که مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، پس از اتمام اعتبار گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده همچنان مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و با تمدید گواهینامه، تاریخ آغاز گواهی جدید از تاریخ مشمولیت شخص حقیقی یا حقوقی خواهد بود. در صورت عدم تمدید گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده و لغو قرارداد از سمت فروشنده یا هلدینگ هنر، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از حساب فروشنده کسر شده و مابقی پس از کسر وجوه التزام و خسارات به ایشان پرداخت خواهد شد.

9-6- در صورت اشتباه فروشنده و درج قیمت به بهای پایین تر از قیمت واقعی، وی متعهد است آثار/کالا را با همان قیمت درج شده تحویل مشتری نماید و در صورت استنکاف، مشمول وجه التزام و ضمانت اجرای مذکور در ماده 9 در خصوص عرضه آثار/کالای ناموجود می شود. درهر حال پاسخگویی به خریدار در مراجع رسمی به عهده فروشنده است.

10-6- فروشنده اظهار می  نماید که با عرضه آثار/کالا در پنل اختصاصی خود در درگاه اینترنتی هلدینگ هنر، حقوق مالکیت فکری یا سایر حقوق و امتیازات مکتسبه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری را نقض نکرده است و در صورت کشف خلاف این موضوع، کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری بر عهده وی خواهد بود و باید کلیه خسارات وارده به هلدینگ هنر را در این خصوص جبران نماید.

11-6- نام تجاری فروشنده جهت درج در سایت، نام تجاری اعلامی از طرف فروشنده در پنل او می باشد و فروشنده در این راستا اظهار می نماید مالکیت مادی و معنوی نام تجاری مذکور متعلق به شخص حقیقی و حقوقی دیگری نیست و در صورت کشف خلاف این موضوع، کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری بر عهده فروشنده خواهد بود. در صورتی که فروشنده ظرف مدت 3 روز از اعلام هلدینگ هنر مبنی بر مراجعه جهت پاسخگویی به مراجع مربوطه مراجعه ننماید، موظف به پرداخت وجه التزام روزانه (طبق ماده 9) به هلدینگ هنر می باشد.

ماده 7. تعهدات و حقوق فروشنده

1-7- فروشنده متعهد است مدارک درخواست شده در خصوص احراز هویت و مدارک موثق و معتبر ثبتی و نیز گواهینامه های صنفی، حرفه ای، بهداشتی (در صورت لزوم)، استاندارد و سایر مدارک به شرح پنل را بارگذاری و در صورت لزوم آن ها را به روزرسانی نماید. عدم بارگذاری یا به روزرسانی اسناد به طور صحیح، علاوه بر ایجاد حق فسخ برای هلدینگ هنر (پس از اخطار رفع نقص) این حق را برای هلدینگ هنر ایجاد می کند که کلیه پرداخت ها را تا زمان رفع نواقص مدارک معلق و دسترسی فروشنده را به پنل داشبورد فروشندگی قطع نماید.

2-7- فروشنده حقیقی می تواند همزمان با انعقاد این قرارداد، شخصی را به عنوان نماینده خود جهت ارتباط و هماهنگی با هلدینگ هنر معرفی نماید.

3-7- فروشنده حقوقی موظف است همزمان با انعقاد این قرارداد، شخصی را به عنوان نماینده خود جهت ارتباط و هماهنگی با هلدینگ هنر معرفی نماید.

4-7- فروشنده متعهد به رعایت تمامی اصول و مقررات قانون رقابت و شرایط خاص صنفی مرتبط با فعالیت خود می باشد.

5-7- فروشنده موظف است مشخصات محصولات و توضیحات لازم جهت معرفی آثار/کالا، نحوه پشتیبانی پس از فروش و سایر موارد لازم را در درگاه اینترنتی براساس شرایط اعلامی هلدینگ هنر ارائه نماید. فروشنده مسئولیت صحت اطلاعات و تضمین اصالت و کیفیت خدمات را شخصاً بر عهده دارد و بدین وسلیه متعهد گردید در قبال تخلفات خود علاوه بر حضور در مراجع رسمی و پاسخگویی، هلدینگ هنر را در قبال مسئولیت و هزینه هرگونه دعوای طرح شده توسط ثالث مصون نماید.

6-7- فروشنده متعهد می شود که آثار/کالاهای مورد درخواست مشتری را بدون وقفه و در موعد مقرر ارسال نماید، و به هیچ دلیلی اعم از نوسانات نرخ ارز، عدم موجودی، اشتباه در مشخصات و غیره از تحویل آن استنکاف نورزد. در غیر این صورت هلدینگ هنر  می تواند بنا به تشخیص خود، خسارات ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات را (براساس ماده 9) از فروشنده مطالبه و یا از محل مطالبات وی کسر و برداشت نماید. علاوه بر این هلدینگ هنر می تواند اقدام به قطع همکاری کند. قطع همکاری نافی حقوق قراردادی هلدینگ هنر درخصوص محاسبه و کسر جرائم و تاخیرات از محل مطالبات و تضامین فروشنده نمی باشد.

7-7- از آنجا که طبق مقررات قانون تجارت الکترونیک، فروشنده متعهد به رعایت مهلت هفت روزه جهت انصراف مشتری و استرداد آثار/کالا می باشد، فروشنده با تایید تعهدات ناشی از مقررات موصوف و سایر مقررات مربوط به این نوع تجارت، متعهد می باشد آثار/کالاهای مرجوعی را بپذیرد. مسئولیت هرگونه تخلف از این مقررات با فروشنده بوده و فروشنده متعهد به پاسخگویی به دعاوی می باشد. حتی اگر مشتریان به هر دلیل دعاوی خود را در خصوص عدم رعایت موازین قانونی علیه هلدینگ هنر طرح کنند و تحت هر شرایطی هلدینگ هنر به دلیل عملکرد مرتبط با فروشنده منفرداً یا متضامناً محکوم گردید، فروشنده موظف است علاوه بر حضور در مراجع رسمی و پاسخگویی هلدینگ هنر را درخصوص موضوعات قضائی و هزینه ها و خسارات آن مصون نماید و این هزینه ها را مسترد نماید.

8-7- فروشنده در صورت اعلام مشتری مبنی بر عیب، کاستی یا نقص آثار/کالا، متعهد به اجرای صحیح تعهدات و پاسخگویی به مشتری و جلب رضایت وی بر اساس نظر هلدینگ هنر است و در صورت درخواست مشتری نسبت به جایگزین کردن یا رفع نقص آن، ظرف مدت 2 روز کاری اقدام نماید. چنانچه فروشنده ظرف مدت مذکور اقدام لازم را معمول نداشته یا مشتری با پس دادن آثار/کالا تقاضای استرداد وجه را داشته باشد، هلدینگ هنر نسبت به عودت وجه به مشتری اقدام می نماید و فروشنده بدینوسیله حق هرگونه اعتراض نسبت به استرداد وجه به مشتری و عدم استرداد آثار/کالا از سوی خریدار را از خود سلب و ساقط می نماید. فروشنده می پذیرد هزینه ناشی از استرداد آثار/کالاهای معیوب یا ناقص توسط مشتری، از مطالبات فروشنده کسر و توسط هلدینگ هنر برداشت خواهد شد.

9-7- فروشنده اعلام و اقرار می نماید خالق/ مالک قانونی آثار/کالاهای معرفی شده بوده و مجاز به فروش آنها است و ضمناً آثار/کالاهای ارائه شده را از مجاری و طرق قانونی تأمین کرده و دارای فاکتور خرید معتبر می باشد و متعهد می شود هیچ گونه آثار/کالای قاچاق، ممنوعه یا غیر بهداشتی یا مضر برای سلامتی یا تاریخ گذشته یا بدون تاریخ و مجوز را را تحویل مشتری ندهد و تضمین می کند تمامی آثار/کالاها و ملحقات فروخته و ارسال شده به نحو صحیح و قانونی قیمت گذاری و با رعایت حقوق مالکیت فکری عرضه شده و جزء آثار/کالاهای مجاز و قانونی و بهداشتی بوده و درصورت وارداتی بودن از مبادی قانونی ترخیص و وارد کشور گردیده و همگی دارای برگ سبز و کلیه مدارک گمرکی و مالیاتی و مجوزهای وارداتی لازم می باشند و همه این مستندات را در صورت لزوم به همراه فاکتور فروش به هلدینگ هنر یا مراجع ذیصلاح قانونی ارائه خواهد داد. در غیر این صورت کلیه مسئولیت های قضایی و قانونی و پاسخگویی به مشتری و سایر اشخاص و مراجع ذی صلاح از جمله و نه منحصراً شامل گمرکات، تعزیرات و اداره مالیات بر عهده فروشنده خواهد بود و فروشنده موظف است درصورت محکومیت یا الزام قانونی هلدینگ هنر به پرداخت خسارت یا جریمه، علاوه بر پرداخت آنها، جریمه ای مطابق با ماده 9 به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد نیز به هلدینگ هنر پرداخت نماید. فروشنده ضمن تضمین موارد فوق، بدینوسیله می پذیرد که در صورت تخلف، هلدینگ هنر می تواند ضمن قطع فوری دسترسی فروشنده به پنل، نسبت به فسخ  قرارداد اقدام نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

10-7- فروشنده متعهد می شود که هیچ گونه آثار/کالای تقلبی یا غیراصل را به عنوان آثار/کالای اصل در سایت درج نکرده و تحویل مشتری ندهد. در غیر این صورت فروشنده موظف است مطابق ماده 9، هرگونه وجه التزام عدم انجام تعهد را به هلدینگ هنر پرداخت نماید و در این صورت، هلدینگ هنر می تواند ضمن قطع فوری دسترسی فروشنده به پنل، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و فروشنده بدینوسیله حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

11-7- فروشنده تضمین می‏کند که اولاً تنوع، تعداد، قیمت، کیفیت، مشخصات و عملکرد معمول آثار/کالاها به ترتیب اعلام شده در درگاه اینترنتی است و آثار/کالاها با اطلاعات انتشار یافته در مورد آن ها کاملاً تطبیق دارد، ثانیاً کلیه آثار/کالاها در بسته بندی مطابق با استاندارد هلدینگ هنر (و در صورت فقدان استاندارد خاصی از سوی هلدینگ هنر، در بهترین بسته بندی معمول در رویه تجاری برای آن نوع آثار/کالا و مسیر حمل) تحویل داده خواهد شد، ثالثاً، آثار/کالاهای فروخته شده به هیچ عنوان آثار/کالاهای دست دوم (ریپک یا غیرآکبند)، مرجوعی (ریفرش) و یا مجددا فروخته شده نمی باشد. فروشنده مسئول جبران خسارات وارده و دعوای طرح شده از سوی مشتریان در خصوص موارد مذکور در این بند خواهد بود و مسئولیتی در این خصوص متوجه هلدینگ هنر نخواهد بود.

12-7- فروشنده متعهد است نظر هلدینگ هنر را در مورد کاستی ها و نقایص بسته  ها پذیرفته و اقدامات لازم را در خصوص رفع نقص ظرف مدت 24 ساعت به عمل آورد. در صورت عدم رفع نقص، فروشنده متعهد به جبران خسارات وارده به هلدینگ هنر و مشتری ( براساس ماده 9) حسب اعلام هلدینگ هنر و پرداخت خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد است.

13-7- فروشنده مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی (موجود در پنل) نیازی به صدور صورتحساب فروش موضوع آئین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ندارد و فروش های صورت پذیرفته توسط هلدینگ هنر به نیابت از خود را در سامانه معاملات فصلی به نام  موسسه حامی هنر مانا ارسال خواهد نمود.

14-7- فروشنده موظف است در خصوص آثار/کالاهای ملزم به داشتن گارانتی، آثار/کالا را با گارانتی مجاز در پنل عرضه نماید. تاریخ شروع گارانتی از زمان صدور فاکتور توسط هلدینگ هنر آغاز می شود و فروشنده موظف است اعتبار گارانتی را از زمان فروش آثار/کالا محاسبه کند. در غیر اینصورت مسئولیت پاسخگویی به ادعاهای اشخاص ثالث (اعم از مشتری و سایر اشخاص و مراجع) را بر عهده دارد.

15-7- فروشنده اعلام و اظهار می دارد که در زمان انعقاد این قرارداد، مشمول هیچ ممنوعیت قانونی برای انعقاد  قرارداد نمی باشد و چنانچه در هر زمانی به هر دلیلی مشمول ممنوعیت قرار گرفت، متعهد به اعلام ممنوعیت قانونی خود جهت اخذ تصمیم مقتضی به هلدینگ هنر می باشد. در صورت عدم اعلام ممنوعیت، فروشنده مسئول عواقب قانونی آن و جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث و هلدینگ هنر خواهد بود و هلدینگ هنر هیچ مسئولیتی نداشته و نخواهد داشت.

16-7- اگر در جریان تحویل، قبول، استفاده یا دسترسی به آثار/کالاها، خسارت مالی یا آسیب و جراحات شخصی ناشی از تقصیر یا عدم مراقبت در تولید، بسته بندی یا تحویل آثار/کالا رخ دهد از جمله مواردی چون استاندارد پایین، معیوب یا مضر بودن اجزای تشکیل دهنده ی آثار/کالا، آلودگی آثار/کالا یا هرگونه قصور و تقصیر از ناحیه فروشنده، فروشنده در مقابل هلدینگ هنر، کارکنان و نمایندگان وی و خریدار و اشخاص ثالث مسئول جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود.

17-7- فروشنده متعهد است صرفاً آثار/کالاهای موجود در انبار را در پنل داشبورد فروشندگی اعلام نماید. معرفی آثار/کالای غیر موجود در پنل داشبورد فروشندگی به عنوان آثار/کالای موجود ممنوع بوده و فروشنده مسئول جبران خسارات وارده به هلدینگ هنر و مشتری و پاسخگویی حقوقی و کیفری در مقابل مراجع قضایی و قانونی خواهد بود. در این حالت هلدینگ هنر بنا به تشخیص خود علاوه بر اخذ وجه التزام قراردادی مندرج در ماده 9، راساً نسبت به قطع پنل فروشنده به فوریت اقدام خواهد نمود.

18-7- فروشنده متعهد به حفظ محرمانگی نام کاربری و رمز عبور پنل داشبورد فروشندگی بوده و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، کلیه اقدامات لازم از جمله تغییر رمز عبور در دوره های متعارف و عدم افشای آن به اشخاص ثالث را مبذول خواهد داشت. بدیهی است مسئولیت هرگونه سهل انگاری در حفظ نام کاربری و رمز عبور، مسئولیت های ناشی از استفاده از رمز عبور و به طور کل، کلیه ی فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و یا رمز عبور انجام می پذیرد بر عهده فروشنده می باشد. در صورت بروز هر گونه مشکل یا تخلف یا سوء استفاده اشخاص ثالث، فروشنده مسئول و پاسخگوی نهادها و مراجع ذیربط و جبران هرگونه خسارت احتمالی وارده است و باید در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نماید. فروشنده موظف است هرگونه مشکل احتمالی را سریعاً به هلدینگ هنر اعلام نماید و جهت حل و فصل آن همکاری لازم را داشته باشد. در غیر اینصورت مسئولیت هرگونه سوء استفاده از پنل یا خسارات ناشی از آن بر عهده فروشنده است.

19-7- فروشنده متعهد است مقررات لازم الاجرا علی الخصوص قانون تجارت الکترونیک و نظامات مختص این قانون (از جمله ارائه آثار/کالاهای سالم به مشتری، حفظ مهلت هفت روزه انصراف، ارائه اطلاعات دقیق و جامع در مورد آثار/کالای عرضه  شده در فضای مجازی) و قوانین و مقررات مالیاتی، صنفی، جرائم رایانه ای و مجازات اسلامی و نیز قوانین و مقررات تعزیرات و امور گمرکی و صادرات و واردات و مبارزه با قاچاق را رعایت نماید و همچنین تأیید می نماید که مجوزهای قانونی و توانایی های لازم را برای این فعالیت ها دارا می باشد. فروشنده ضمن آگاهی به این موضوع حق خود در خصوص هرگونه ادعای جبران خسارات را سلب و ساقط می نماید.

20-7- فروشنده موظف است در درج محتوای آثار/کالا در پنل خود، کلیه ی مقررات و شئون اخلاقی، اسلامی و قانونی را رعایت نموده و بدینوسیله مسئولیت هرگونه پاسخگویی در این خصوص به مراجع ذی صلاح یا اشخاص ثالث را می پذیرد.

21-7- در صورت تخلف از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد، فروشنده باید خسارات وارده به هلدینگ هنر را جبران نماید و با تایید این قرارداد می پذیرد در صورت بروز تخلف و عدم رعایت مفاد این قرارداد، هلدینگ هنر میتواند به تشخیص خود راساً نسبت به قطع پنل اقدام نماید.

22-7- مطالبات فروشنده خواه ناشی از این قرارداد، خواه ناشی از هر منشا دیگر، نزد هلدینگ هنر از جمله تضامین می باشد و هلدینگ هنر می تواند هر یک از مطالبات خویش، هزینه ها و خسارات را راسا از محل مطالبات وی یا هر یک از تضامین نزد خود وصول نماید.

23-7- فروشنده حق واگذاری جزئی و کلی حقوق و تعهدات خود را به  موجب این قرارداد به اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی و قبلی طرف دیگر، تحت هیچ عنوانی اعم از نمایندگی، وکالت، صلح حقوق و سایر عناوین نخواهد داشت و هلدینگ هنر حق واگذاری را برای خود محفوظ می دارد.

24-7- فروشنده موظف است آثار/کالاهای خود را با برچسب گذاری صحیح تحویل هلدینگ هنر نماید. درصورتیکه آثار/کالا بدون برچسب مذکور به انبار هلدینگ هنر ارسال شود، آثار/کالا دریافت نخواهد شد و به هزینه فروشنده عودت می گردد. چنانچه آثار/کالا توسط شخصی به غیر از فروشنده (پست/پیک)، بدون برچسب گذاری صحیح  و مشخص بودن نام و نشانی فروشنده به هر علت به انبار هلدینگ هنر وارد شود، هلدینگ هنر مسئولیتی درقبال این نوع آثار/کالاهای بدون مشخصات و برچسب صحیح نخواهد داشت. پس از اعلام به فروشنده در صورت قابل شناسایی بودن، فروشنده موظف است آثار/کالاهای مذکور را به هزینه خود استرداد نماید و تا حداکثر 24 ساعت پس از اعلام هلدینگ هنر، آثار/کالای جدید با برچسب گذاری صحیح را به انبار هلدینگ هنر ارسال نماید.

25-7- فروشنده موظف است نسبت به آثار/کالاهای عودت شده از سوی مشتریان، آثار/کالاهای معیوب، آثار/کالاهایی که در اثنای همکاری فروش آن ها ممنوع و غیر قانونی شده است یا به هر علت و به تشخیص هلدینگ هنر، موظف به استرداد آن می باشد، اقدامات لازم نسبت به تحویل آثار/کالا از انبار هلدینگ هنر را ظرف مدت 14 روز پس از اعلام هلدینگ هنر به ایشان از طریق پنل یا پیامک (به شماره تماس اعلام شده از سوی فروشنده در این قرارداد) یا ایمیل (اعلام شده از سوی فروشنده در این قرارداد)، انجام دهد. تا زمانی که فروشنده نسبت به استرداد آثار/کالاهای فوق الذکر اقدام نماید، هلدینگ هنر پرداخت کلیه صورتحساب های فروشنده را متوقف خواهد نمود. در صورت مراجعه فروشنده ظرف مهلت مقرر جهت استرداد آثار/کالاهای مذکور، ابتدا هزینه های انبارداری و خسارات و وجوه التزام راسا توسط هلدینگ هنر از مطالبات فروشنده کسر و برداشت می شود و سپس آثار/کالا به ایشان عودت می گردد. اگر فروشنده مشمول خدمات ارسال هلدینگ هنر باشد، آثار/کالا توسط هلدینگ هنر به ایشان ارسال می شود در غیر اینصورت باید شخصا برای دریافت آثار/کالا مراجعه نماید.

26-7- درصورت تکرار نقض تعهد به مدت سه بار، هلدینگ هنر می تواند ضمن قطع دسترسی فروشنده به پنل حسب صلاحدید نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. فسخ قرارداد مانع از مطالبه وجوه التزام و خسارات نخواهد شد.

27-07- در صورتی که فروشنده ظرف مدت 14 روز از اخطار هلدینگ هنر نسبت به استرداد آثار/کالاهای به شرح زیر اقدام ننماید:

 • آثار/کالاهای بدون برچسب اطلاعات صحیح،
 • آثار/کالاهایی که فروشنده تقاضای استرداد آن از انبار را نموده است،
 • آثار/کالاهای عودت شده از سوی مشتریان با دلایل تایید شده،
 • آثار/کالاهای معیوب و ناقص نسبت به توضیحات مندرج در سایت،
 • آثار/کالاهایی که در اثنای همکاری فروش آن ها ممنوع و غیر قانونی شده است،
 • یا آثار/کالاهایی که به هر علت با توجه به مفاد این قرارداد، موظف به استرداد آن می باشد.

هلدینگ هنر مسئولیتی جهت نگهداری این نوع آثار/کالاها نخواهد داشت و هلدینگ هنر عدم استرداد آثار/کالاها ظرف مدت یاد شده را به منزله اعراض فروشنده از مالکیت آثار/کالاهای فوق الذکر تلقی نموده لذا به موجب امضای این قرارداد از سوی فروشنده، ضمن قبول مالکیت هلدینگ هنر نسبت به آن آثار/کالاها، هلدینگ هنر مخیر است تا آثار/کالاهای باقی مانده را امحا نماید. در این صورت فروشنده هیچگونه ادعایی نسبت به آثار/کالا یا ارزش آثار/کالا اعراض شده نخواهد داشت. همچنین هلدینگ هنر مستحق دریافت هزینه های انبارداری و امحاء و سایر مطالبات خود بوده و می تواند وجوه مربوطه را از محل سایر تضامین دریافت نماید. همچنین حق مطالبه قانونی این هزینه ها از طریق مراجع ذی صلاح به قوت خود باقی است. ادعای فروشنده مبنی بر عدم اطلاع از اخطار مسموع نبوده و ملاک، ارسال اخطار از سوی هلدینگ هنر به طرق یاد شده خواهد بود.

28-7- فروشنده متعهد به معرفی نماینده خود جهت آموزش و توجیه در خصوص نحوه استفاده از درگاه اینترنتی می باشد. متعاقباً فروشنده با استفاده از پنل اعلام و اقرار می نماید که آموزش های لازم را فراگرفته و مسئولیت پنل را برعهده دارد و نمی تواند به ادعای ناآگاهی یا عدم اطلاع رسانی، ادعایی را علیه هلدینگ هنر طرح نماید.

ماده 8. تعهدات و حقوق هلدینگ هنر

1-8- هلدینگ هنر به عنوان واسطه فضای مجازی کسب و کار و خدمات دهنده در خصوص امور جانبی و امین در نگهداری وجوه پرداختی حاصل از فروش، همکاری لازم را با فروشنده در راستای عرضه آثار/کالاهای موضوع قرارداد در درگاه اینترنتی (معرفی، توصیف و عکس گذاری، ارسال آنها به مشتریان بالقوه و سایر خدمات به شرح مقرر در پنل فروشنده) با اخذ هزینه های مربوط مبذول خواهد داشت.

2-8- طراحی درگاه اینترنتی، تعیین جایگاه آثار/کالا، نحوه معرفی، شیوه نمایش و تبلیغ آثار/کالا درصورت درخواست فروشنده در قبال دریافت هزینه های مربوطه به شرح جدول هزینه ها و جریمه ها مندرج در پنل فروشنده بر عهده هلدینگ هنر خواهد بود.

3-8- کلیه مطالب و تصاویر مندرج در درگاه اینترنتی در خصوص محصولات و آثار/کالاها، تحت کپی رایت و مالکیت فکری هلدینگ هنر است. همچنین هرگونه بهره برداری، استناد و استفاده تجاری از آن ها، حتی برای مالک آثار/کالا، ممنوع بوده و هلدینگ هنر حق خود را برای پیگیری قانونی نقض این موارد محفوظ می دارد. عکس ها و مطالب تولیدی توسط فروشنده مشمول این مورد نخواهد شد.

4-8- هلدینگ هنر اقدامات و هماهنگی لازم را جهت آموزش و توجیه فروشنده یا نمایندگان ایشان در خصوص نحوه استفاده از درگاه اینترنتی انجام خواهد داد و فروشنده متعهد به حضور در جلسات اجباری می باشد، در غیر این صورت هلدینگ هنر می تواند با تشخیص انحصاری خود پنل فروشنده را به دلیل عدم حضور در جلسات آموزشی متوقف نماید و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. متعاقباً فروشنده با استفاده از پنل، اعلام و اقرار می نماید که آموزش های لازم را فراگرفته و مسئولیت پنل را برعهده دارد و نمی تواند به ادعای ناآگاهی یا عدم اطلاع رسانی، ادعایی را علیه هلدینگ هنر طرح نماید.

5-8- وجوه ناشی از فروش آثار/کالا پس از کسر کمیسیون، هزینه ها و مطالبات قراردادی و تأیید واحد مالی هلدینگ هنر، طبق زمان بندی مشخص شده در پنل داشبورد فروشندگی به فروشنده پرداخت می شود.

تبصره 4: اگر روز پرداخت مصادف با پنجشنبه باشد، پرداخت در روز قبل یعنی چهارشنبه انجام خواهد شد. اگر روز پرداخت مصادف با جمعه یا تعطیلات رسمی باشد، پرداخت در روز کاری بعدی انجام خواهد شد.

تبصره 5: کمیسیون، هزینه  ها و مطالبات قراردادی هلدینگ هنر همراه مالیات بر ارزش افزوده آنها محاسبه و از فروشنده دریافت خواهد شد.

تبصره 6: فروشنده موظف به معرفی شماره حساب با کد شبا منطبق با نام خود، به هلدینگ هنر می باشد. وجوه فوق الذکر صرفا به شماره حسابی که کد شبای آن به نام فروشنده است واریز خواهد شد. در صورت عدم اعلام فروشنده و یا عدم تطابق نام فروشنده و صاحب کد شبا، هلدینگ هنر مسئولیتی در تاخیر و یا عدم پرداخت وجوه ندارد.

تبصره 7: هلدینگ هنر مسئولیت و تعهدی در خصوص تکالیف قانونی و مالیاتی فروشنده از جمله مالیات بر درآمد و ارزش افزوده آثار/کالا ندارد. تشخیص شمول یا عدم شمول آثار/کالاها و همچنین مشمولیت یا عدم مشمولیت فروشنده، بر عهده فروشنده است. در صورتی که فروشنده مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیست، چه آثار/کالای فروخته شده توسط او مشمول مالیات بر ارزش افزوده و چه معاف باشد، حق اعمال مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحاسبهای مشتریان را ندارد. در صورتی که فروشنده مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد، در صورت ثبت نام، تنها برای آثار/کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده می تواند مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را به بها آثار/کالاها اضافه کند و حق افزودن مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به بها آثار/کالاهای معاف را نخواهد داشت. در صورتی که فروشنده مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد و ثبت نام نکرده باشد، به هیچ وجه حق حق اعمال مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحاسبهای مشتریان را ندارد. در صورت عدم رعایت موارد فوق و در صورت عدم رعایت هر یک از تعهدات قانونی و مالیاتی از سوی فروشنده و همچنین در صورتی که مشمولیت آثار/کالاها مورد اعتراض خریداران قرار گیرد و یا در رسیدگی های بعدی سازمان امور مالیاتی، از بابت عدم رعایت موارد قانونی از جمله موارد فوق توسط فروشنده، برای هلدینگ هنر مبلغ مالیات و یا جرایمی در نظر گرفته شود و یا به هر نحو دیگر، خساراتی متوجه هلدینگ هنر شود، هلدینگ هنر محق می ﺑاشد که مبالغ یاد شده و خسارات وارده به خود و یا اشخاص ثالث را ﺑر حسب تشخیص خود از محل مطالبات احتمالی فروشنده یا تضامین وی راساً و ﺑدون نیاز به مراجعه به مراجع قانونی و در صورت عدم تکافو از طریق مراجعه به مراجع قضایی، وصول نماید. همچنین فروشنده مکلف به ارائه فهرست معاملات در سامانه 169 قانون مالیات های مستقیم، به نحوی که قبلا به اطلاع وی رسیده است می باشد و مکلف به ارائه اطلاعات ارسالی به هلدینگ هنر با کد رجوع می باشد.

6-8- هلدینگ هنر در راستای ارائه هرگونه خدمات به فروشندگان، هزینه های مربوطه را مطابق با جدول کمیسیون و هزینه ها مندرج در پنل فروشندگان، در ازای صدور فاکتور از فروشنده دریافت می نماید. فاکتور هلدینگ هنر می تواند به صورت الکترونیک روی پنل باشد و فروشنده ظرف 5 روز کاری پس از صدور فاکتور مهلت دارد تا مراتب اعتراض خود را اعلام نماید. بدیهی است در صورت اعتراض موارد توسط هلدینگ هنر بررسی و در صورت صلاحدید در فاکتور بعدی اصلاح می گردد.

7-8- هلدینگ هنر می تواند حقوق و تعهدات خود ناشی از این قرارداد را به اشخاص ثالث منتقل کند.

8-8- هلدینگ هنر حق تغییر «شرایط قرارداد» را در هر زمانی داشته و این تغییرات و همچنین اطلاعیه ها و ابلاغیه ها توسط هلدینگ هنر در پنل اختصاصی فروشنده اعلام می شود که به منزله ی ابلاغ به «فروشنده» می باشد. «فروشندگان» متعهد هستند تمامی اطلاعیه ها را با دقت مطالعه نموده و طبق آن عمل نمایند. تغییرات به طور خودکار روی پنل اختصاصی فروشنده قرار گرفته و به منزله ی اصلاحیه و الحاقیه این قرارداد  محسوب شده و « فروشنده » متعهد به رعایت مقررات به روز شده می باشد و نیاز به هیچگونه تشریفات دیگری جهت امضا و ابلاغ نمی باشد.

ماده 9. وجه التزام

درصورتی که فروشنده هریک از تعهدات قراردادی خود را در موعد مقرر یا به طور صحیح انجام ندهد یا اقدامات وی به هر دلیل منجر به ورود خدشه به اعتبار یا شهرت هلدینگ هنر گردد، هلدینگ هنر حق دارد وجوه التزام به شرح ذیل را با توجه به جدول موجود در پنل داشبورد فروشندگی محاسبه و از فروشنده  مطالبه یا راساً از مطالبات فروشنده کسر کند:

الف- وجه التزام قیمت گذاری و فروش هرگونه آثار/کالا با قیمتی بالاتر از “ قیمت مصرف کننده ” مندرج بر روی آثار/کالا

ب- وجه التزام فروش آثار/کالای غیر اصل و آثار/کالای بدون گارانتی،

پ- وجه التزام فروش آثار/کالای قاچاق، ممنوعه، غیر بهداشتی مضر،

ت- وجه التزام لغو سفارش مشتری توسط فروشنده به دلایلی از قبیل عدم موجودی آثار/کالا در انبار فروشنده، فروش آثار/کالاهای ممنوعه، تاخیر در تامین و ارسال آثار/کالا از سمت فروشنده، اشتباه در قیمت گذاری و سایر دلایل به تشخیص هلدینگ هنر،

ث- وجه التزام تاخیر در ارسال آثار/کالا (از تاریخ مقرر در پنل برای تحویل به انبار)،

ج- وجه التزام مغایرت آثار/کالا و محموله ارسالی با سفارش ثبت شده و محموله ثبت شده در پنل، در هنگام ورود به انبار،

چ- وجه التزام مرجوعی آثار/کالا توسط مشتری به دلایلی از قبیل مغایرت محتوایی، معیوب بودن آثار/کالا، آثار/کالای تقلبی یا غیراصل و سایر دلایل به تشخیص هلدینگ هنر،

ح- وجه التزام تاخیر در بازپس گیری و تعیین تکلیف آثار/کالا توسط فروشنده به دلایلی از قبیل معیوب بودن، ناقص بودن، مسترد شدن از طرف خریدار یا به هر دلیل به تشخیص هلدینگ هنر مشمول بازپس گیری از انبار شدند.

تبصره 8: وجوه التزام مذکور با الزام فروشنده به انجام تعهد اصلی قابل جمع بوده و بدل آن نمی باشد.

ماده 10. موارد فسخ قرارداد

1-10- هر یک از طرفین می تواند در صورت انحلال یا ورشکستگی طرف مقابل قرارداد را فسخ و مراتب را اعلام نماید.

2-10- هلدینگ هنر می تواند در موارد زیر بنا به تشخیص خود و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل و فصل اختلاف، ضمن قطع فوری دسترسی فروشنده به پنل، قرارداد را فورا فسخ نماید. فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارات و وجوه التزام از سوی هلدینگ هنر نمی باشد.

1-2-10- درصورت نقض تعهدات فروشنده طبق این قرارداد و عدم رفع آن ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارسال اخطار کتبی الکترونیکی در پنل یا از طریق ایمیل؛

2-2-10- درصورتی که مشخص شود فروشنده در صدد تطمیع، اغوا یا ارائه هرگونه پیشنهاد نامشروع به هریک از کارکنان هلدینگ هنر بر آمده است؛

3-2-10- واگذاری قرارداد به شخص ثالث از سوی فروشنده.

3-10- علاوه بر موارد مذکور در فوق، هلدینگ هنر می تواند در صورت عدم تمایل به ادامه با طرف مقابل، راساً و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل اختلاف در طول مدت قرارداد، ضمن قطع فوری پنل، رابطه قراردادی خود با فروشنده را بدون هرگونه مسئولیت درخصوص پرداخت خسارات تحت هر عنوان، فسخ کند. در این موارد، فروشنده اعلام و اقرار نمود که هلدینگ هنر حق دارد طبق صلاحدید خود عمل نموده و خساراتی تحت هر عنوان، قابل ادعا از سوی فروشنده نمی باشد.

تبصره 9: در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد، آثار/کالاهای باقی مانده در انبار هلدینگ هنر بعد از تسویه حساب، با ارائه صورتحساب و رسید کتبی به فروشنده مسترد خواهد شد. چنانچه ظرف پنج روز از تاریخ خاتمه قرارداد، فروشنده مطالبات هلدینگ هنر بابت خسارات، وجوه التزام و یا سایر مطالبات را تسویه ننماید، فروشنده با تایید قرارداد این اختیار را به هلدینگ هنر می دهد تا آثار/کالای موجود در انبار به نفع خود ضبط نموده و مطالبات خود را از محل آن برداشت کند.

ماده 11. قوه قاهره (فورس ماژور)

چنانچه به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ، شورش، سیل، زلزله، حریق و نظایر آن، ایفای تعهدات از ناحیه یکی از طرفین غیرممکن گردد، قرارداد به حالت تعلیق درآمده و اگر این وضعیت بیش از سه ماه ادامه یابد و طرفین در مورد آن توافقی ننمایند، هر طرف حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

تبصره 10: طرف مدعی قوه قاهره باید گواهی از مراجع ذیربط اخذ و به طرف مقابل ارائه نماید.

ماده 12. اسقاط حق

اسقاط هر یک از حقوق توسط هلدینگ هنر تنها زمانی واجد اثر است که به شکل کتبی به فروشنده ابلاغ شود.

ماده 13. رازداری

هریک از طرفین باید اطلاعات مندرج در پنل، به ویژه اطلاعات مشتریان را محرمانه تلقی و کلیه اقدامات مقتضی برای تضمین حفظ محرمانگی آن به  وسیله کارکنان خود را نیز اتخاذ نمایند. این تعهد تا پنج سال از تاریخ خاتمه قرارداد معتبر است. بدیهی است ارائه اطلاعات به موجب حکم قانونی یا دستور مقامات، از شمول این ماده مستثنی است. هلدینگ هنر حق دارد به صلاحدید خود خسارات ناشی از نقض این تعهد را محاسبه نموده و از مطالبات فروشنده کسر نماید.

ماده 14. واگذاری

فروشنده حق واگذاری جزئی و کلی حقوق و تعهدات خود را به  موجب این قرارداد به اشخاص ثالث بدون موافقت کتبی و قبلی طرف دیگر، تحت هیچ عنوانی اعم از نمایندگی، وکالت، صلح حقوق و سایر عناوین، نخواهد داشت.

ماده 15. قانون حاکم و نحوۀ حل اختلاف

قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و با توجه به محل انعقاد قرارداد، کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از آن و یا راجع به آن به مراجع صالح قضایی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران ارجاع خواهد شد.

این قرارداد در 15 ماده با تایید قرارداد مورد تایید قرار می گیرد و فروشنده با تایید این قرارداد متعهد بدان خواهد بود.

آخرین ویرایش 1402/11/01

 

تکرار موارد مهم قرارداد:

 

 • شماره همراه و ایمیل کاربر ابزار ارتباطی هلدینگ هنر و فروشنده میباشد و بروز و فعال بودن این اطلاعات به عهده کاربر می باشد.

 

 • اطلاعیه های ثبت شده توسط تیم های پشتیبان در پیشخوان فروشندگی کاربر ثبت و قابل مشاهده هستند و در زمان انتشار برای ایمیل فروشنده نیز ارسال می گردند و ایشان موظف به انجام موارد مطروحه در اطلاعیه های اعلامی می باشد.

 

 • ثبت اثر هنری همراه با تصویر کناسب و اطلاعات کامل به همراه ویژگی ها میبایست در یک مرحله صورت پذیرد و کاربر میبایت قبل از اقدام به فعالیت از طریق آموزش های مرتبط اطلاعات خود را به حد کمال تکمیل نماید.

 

 • اطلاعات و بخصوص مبلغ اثر هنری منتشر شده در سایت ( آخرین بروزرسانی ) مبلغ تایید شده توسط کاربر می باشد و در صورت ثبت سفارش ایشان موظف به تامین اثر همخوان با اطلاعات ثبت شده و مبلغ مندرج می باشد.