در این بخش تمرکز ما با افتخار بر همکاری با افراد خاص و عرضه کنندگانی مانند استعدادهای خانگی ، کسب و کارهای کوچک و … در تامین کالا می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد یونیک اصالت سنجی و قابلیت استعلام اصالت کالا و پشتیبانی به خریدار تعلق می گیرد

بدیهی است فروشنده می بایست مدارک مالکیت خود را نیز همراه اثر به خریدار ارائه نماید

مشاهده همه 3 نتیجه