در این بخش فعالیت و همکاری ما با کارشناسان و مالکان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد یونیک اصالت سنجی و قابلیت استعلام اصالت کالا و پشتیبانی به خریدار تعلق می گیرد

بدیهی است فروشنده می بایست مدارک مالکیت خود را نیز همراه اثر به خریدار ارائه نماید

هیچ محصولی یافت نشد.