در این بخش تمرکز ما بر فعالیت با هنرمندان خالق انواع فرش، گلیم و جاجیم می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد یونیک اصالت سنجی و قابلیت استعلام اصالت کالا و پشتیبانی به خریدار تعلق می گیرد

بدیهی است فروشنده می بایست مدارک مالکیت خود را نیز همراه اثر به خریدار ارائه نماید

نمایش دادن همه 6 نتیجه