در این بخش تمرکز ما بر فعالیت با هنرمندان و مجموعه داران حوزۀ هنرهای تجسمی رشتۀ تصویرسازی و دسته بندی های مرتبط می باشد

صرفاً در صورت خرید از طریق فروشگاه هلدینگ هنر کد انحصاریِ شناسنامۀ اثر همراه قابلیت استعلام اصالت و پشتیبانی تخصصی به خریدار تعلق می گیرد

درج اصطلاح ” خصوصی ؛ Special ” به جای قیمت به معنی عدم امکان خرید آنی در درگاه اینترنتی است و نیاز به  ثبت پیشنهاد خرید در صفحۀ محصول می باشد

متاسفانه در حال حاضر در این دسته بندی، اثر هنری برای نمایش عمومی وجود ندارد، می توانید برای ثبت سفارش به منوی VIP رجوع نمایید.