شرکت در نظرسنجی توسط شما بسیار مهم است زیرا

هدف ما انجام و ارائۀ خدمات با بالاترین کیفیتِ ممکن است

شما بهترین و مهمترین فرد هستید برای ارائه نظر و تصحیح ایرادات و اشتباهات ما در سطوح مختلف خدمات در پلتفرم های هلدینگ هنر ایرانیان
لطفا افتخار این همکاری و همگامی را به تیم فعال و متخصص پشتیبان پلتفرم ها، سایت ها و اپلیکیشن های حامی هنر مانا بدهید
در صورتی که علاقه ای به تکمیل تمامی موارد ندارید میتوانید فقط بخش مرتبط با فعالیت خود را تکمیل فرمایید

به پاس لطف شما بابت صرف زمان و تکمیل نظرسنجی

پس از تکمیل، هدیه یک کد تخفیف ویژه دریافت می نمایید

قدردانیم

خرید و فروش آثار هنری، خرید و فروش اثر، خرید نقاشی، فروش مینیاتور، خرید خوشنویسی، فروش مجسمه

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

علاقه مندهنرمند خالقکیورتور / گالری دارخریدار اثر هنریسرمایه گذار
استفاده نکرده امیک مرتبه2 تا 5 مرتبه5 تا 10 مرتبهبیش از 10 مرتبه

سطح بندی کیفیت خدمات تخصصی

داغونمعمولیقابل قبولخوبعالی
بخش فروشگاه آنلاین
بخش مزایده آنلاین
بخش نمایشگاه مجازی
بخش آموزش هنری
بخش خدمات NFT
منوی کارشناسی هنری
خدمات اصالت سنجی
تعمیر و مرمت آثار
پشتیبانی در پروژه ها
خدمات فروش VIP
پلتفرم بازارک
پلتفرم فریلنسری
فروشگاه آنلاینمزایده آنلایننمایشگاه هاآموزش هنرخدمات NFTکارشناسیاصالت سنجیمرمت آثارپشتیبانی پروژه‌هافروش VIPپلتفرم بازارکپلتفرم فریلنسری
اولویت نخست
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت چهارم
اولویت پنجم
اولویت ششم
اولویت هفتم
اولویت هشتم
اولویت نهم
اولویت دهم
اولویت یازدهم
اولویت آخر

سطح بندی کیفیت خدمات عمومی

داغونمعمولیقابل قبولخوبعالی
اطلاع رسانی
پشتیبانی آنلاین
آموزش ویژه کاربران
بخش فنی و سرور‌ها
خدمات اطلاع رسانیخدمات پشتیبانی آنلاینآموزش ویژه کاربرانبخش فنی و سرورها
اولویت نخست
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت آخر

دربارۀ ابزارهای اطلاع رسانی به کاربران

ارسال ایمیلارسال پیامکبنرهای سایتمقاله‌ها در سایتارسال نوتیفیکیشناستوری اینستاگرامداخل اپلیکیشن ها
ارسال ایمیلارسال پیامکبنرهای سایتمقاله‌ها در سایتارسال نوتیفیکیشناستوری اینستاگرامداخل اپلیکیشن ها
اولویت نخست
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت چهارم
اولویت پنجم
اولویت ششم
اولویت آخر

دربارۀ خدمات پشتیبانی به کاربران

تماس با دفترتماس مستقیمپیامک مستقیمواتس اپتلگراماینستاگرامارسال ایمیلپشتیبانی آنلاینفرم تماس مشاور
تماس با دفترتماس مستقیمپیامک مستقیمواتس اپتلگراماینستاگرامارسال ایمیلپشتیبانی آنلاینفرم تماس مشاور
اولویت نخست
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت چهارم
اولویت پنجم
اولویت ششم
اولویت هفتم
اولویت هشتم
اولویت آخر
داغونمعمولیقابل قبولخوبعالی
سرعت عمل
لحن پاسخگویی
اطلاعات پشتیبان
دسترسی همیشگی
صبر و حوصله ایشان
روند کاربردی خدمات

دربارۀ آموزش استفاده از خدمات

فیلم‌های آموزشیتوضیحات داخل منوآموزش‌های تصویریمنوی پرسش های پرتکرارپرسش و پاسخ زیر منوها
فیلم‌های آموزشیتوضیحات داخل منوآموزش‌های تصویریمنوی پرسش های پرتکرارپرسش و پاسخ زیر منوها
اولویت نخست
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت چهارم
اولویت آخر
داغونمعمولیقابل قبولخوبعالی
قابل فهم است
کاربردی است
تخصصی است
کیفیت توضیحات
برای کاربر ساده

دربارۀ بخش های فنی و سرور‌ها

داغونمعمولیقابل قبولخوبعالی
سرعت سایت ها
خدمات چند زبانه
دسترسی در موبایل
دسترسی در کامپیوتر
خدمات اپلیکیشن ها
سرعت سایت هاخدمات چند زبانهدسترسی در موبایلدسترسی در کامپیوترخدمات اپلیکیشن ها
اولویت نخست
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت چهارم
اولویت آخر

بخش نهایی ثبت اطلاعات و تایید فرم

این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.

خرید و فروش آثار هنری، خرید و فروش اثر، خرید نقاشی، فروش مینیاتور، خرید خوشنویسی، فروش مجسمه