در این بخش تمرکز ما بر فعالیت با هنرمندان هنرهای تجسمی و عرضه آثار هنری در دسته بندی های مرتبط می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد یونیک اصالت سنجی و قابلیت استعلام اصالت کالا و پشتیبانی به خریدار تعلق می گیرد

بدیهی است فروشنده می بایست مدارک مالکیت خود را نیز همراه اثر به خریدار ارائه نماید

مشاهده همه 12 نتیجه

تابلو تذهیب قطعه

7,800,000 تومان فروشگاه : هلدینگ هنر ایرانیان

دختر کوبانی (ریحانه)

78,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

اندک اندک جمع مستان می رسند

78,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

حضرت عیسی

23,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

مسلخ عشق

23,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

حضرت آدم

64,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

انیس الدوله و ولنتیان

82,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

سماع شمس

22,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

مرگ عالم

45,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

یخرجهم من ظلمات الی نور

77,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

کویید 19

23,500,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

تابلو نقاشی آبرنگ

450,000 تومان فروشگاه : گالری رویای بهار