در این بخش تمرکز ما بر فعالیت با هنرمندان هنرهای تجسمی و عرضه آثار هنری در دسته بندی های مرتبط می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد یونیک اصالت سنجی و قابلیت استعلام اصالت کالا و پشتیبانی به خریدار تعلق می گیرد

بدیهی است فروشنده می بایست مدارک مالکیت خود را نیز همراه اثر به خریدار ارائه نماید

نمایش دادن همه 12 نتیجه

مینیاتور با نام ضحاک

174,000,000 تومان فروشگاه : انتشارات آقامیری

گل و مرغ با نام گل رز

114,000,000 تومان فروشگاه : انتشارات آقامیری

مینیاتور با نام چرخ گیتی

96,000,000 تومان فروشگاه : انتشارات آقامیری

شمسه تذهیب

6,800,000 تومان فروشگاه : گلشن

نقاشی با نام ” زنبور “

3,000,000 تومان فروشگاه : گالری باران

نقاشی با نام ” ما “

3,000,000 تومان فروشگاه : گالری باران

نقاشی ” بدون نام “

8,500,000 تومان فروشگاه : گالری باران

تابلو تذهیب قطعه

6,300,000 تومان فروشگاه : گلشن

دختر کوبانی (ریحانه)

78,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

نقاشی با نام ” حضرت آدم “

64,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

انیس الدوله و ولنتیان

82,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر

یخرجهم من ظلمات الی نور

77,000,000 تومان فروشگاه : کمال هنر