در این بخش تمرکز ما بر فعالیت با هنرمندان و مجموعه داران حوزۀ هنرهای تجسمی رشتۀ چاپ و دسته بندی های مرتبط می باشد

صرفاً در صورت خرید از طریق فروشگاه هلدینگ هنر کد انحصاریِ شناسنامۀ اثر همراه قابلیت استعلام اصالت و پشتیبانی تخصصی به خریدار تعلق می گیرد

درج اصطلاح ” خصوصی ؛ Special ” به جای قیمت به معنی عدم امکان خرید آنی در درگاه اینترنتی است و نیاز به  ثبت پیشنهاد خرید در صفحۀ محصول می باشد

در حال نمایش 2 نتیجه

در این بخش تمرکز ما بر فعالیت با هنرمندان و مجموعه داران حوزه هنرهای تجسمی رشته های متنوع چاپ و عرضه آثار هنری در دسته بندی های مرتبط، با گرید A و B در ایران می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد انحصاری اصالت سنجی و قابلیت استعلام اصالت اثر و پشتیبانی تخصصی به خریدار تعلق می گیرد

درج اصطلاح " خصوصی ؛ Special " به جای قیمت به معنی عدم امکان خرید در درگاه شتابی و نیاز به خرید از طریق فرم " ثبت پیشنهاد خرید " در صفحه محصول می باشد