در این بخش فعالیت و همکاری ما با ناشران و مالکان کتب نفیس و قیمتی می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد یونیک اصالت سنجی و قابلیت استعلام اصالت کالا و پشتیبانی به خریدار تعلق می گیرد

بدیهی است فروشنده می بایست مدارک مالکیت خود را نیز همراه اثر به خریدار ارائه نماید

نمایش دادن همه 7 نتیجه

دیوان حافظ ( قطع جیبی )

320,000 تومان فروشگاه : انتشارات آقامیری

مصحف زرین ترمه

1,100,000 تومان فروشگاه : انتشارات آقامیری

قرآن لوکس صنایع دستی

35,000,000 تومان فروشگاه : انتشارات آقامیری

شاهنامه لوکس حکیم فردوسی

6,000,000 تومان فروشگاه : انتشارات آقامیری

دیوان حافظ وزیری

2,850,000 تومان فروشگاه : انتشارات آقامیری

قرآن مطلا رحلی بزرگ

970,000,000 تومان فروشگاه : انتشارات آقامیری

مصحف زرین با طلای 24 عیار

48,000,000 تومان فروشگاه : انتشارات آقامیری