خرید و فروش آثار هنری

هلدینگ هنر ایرانیان

موسسۀ فرهنگی هنری ” حامیِ هنر مانا “

پشتیبان علاقه‌مندان، هنرمندان، مجموعه داران و سرمایه گذاران هنری

مجموعه ای متکامل از خدماتِ متنوع به جامعۀ هنری کشور

فضایی امن و حرفه ای برای عرضه آثار هنریِ هنرمندان و خریدِ علاقه‌مندان

زیرساختی تجربی و علمی برای نمایش و فروش آثار هنری در ایران و سطح جهان

پلتفرم های فعالِ زیست بوم فناوری و نوآوری در هنرهای سنتی و صنایع دستی

استعدادیابی، معتبرسازی و اقدامات بین المللی در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی

ارائۀ خدمات عمومی و تخصصی به فعالان در حوزه های توانمندسازی و خرید و فروش آثار هنریِ ایران

حضور پر مهر شما گرانمایگان هستیم هلدینگ هنر ایرانیان خرید و فروش آثار هنری

هنر ایرانیان ؛ حامی هنر و هنرمندان ایران هلدینگ هنر ایرانیان خرید و فروش آثار هنری

مرجع تخصصی خرید و فروش آثار هنری

چطور حمایت می کنیم

خدماتِ حمایتی و غالبا بدون هزینه، مشاورۀ تخصصی و علمی، ایجاد رابطۀ بدونِ واسط، تنوع در خدمات و ابزارِ ارائۀ آثار، استفاده از علمِ روز، نیازسنجیِ بازار
شناختِ توقعِ جامعه، آشنایی با ساختارِ معرفی و معتبر سازیِ بین المللی، ایجادِ زیرساخت های مرتبط، هماهنگ سازیِ چرخۀ پیشرفت، جلب رضایت فعالان و همراهان
متخصصین بازاریابی همراه افراد با تجربه در حوزه‌های متنوع هنری در کنار ایده پروران و متخصصین انفورماتیک در حال ارائه خدمتی نوین در تلفیق تکنولوژی و هنر ایران هستند
خرید و فروش آثار هنری، سایت خرید فروش اثر هنری، اپلیکیشن هنری، خرید هنر، فروش آنلاین هنر
investor هلدینگ هنر ایرانیان خرید و فروش آثار هنری
خدمات خصوصی ویژۀ

سرمایه گذارانِ مرتبط

زیرساختِ تخصصیِ مشاورۀ حرفه‌ای و خرید امن برای سرمایه‌گذاران هنری

handshake هلدینگ هنر ایرانیان خرید و فروش آثار هنری
پیشنهادات متنوع ویژۀ

فعالانِ حوزۀ هنری

ارائۀ روش‌های نوین همکاری و توانمندسازی فعالانِ صنعت هنر ایران

hand هلدینگ هنر ایرانیان خرید و فروش آثار هنری
زیرساخت تخصصی ویژۀ

هنرمندانِ خالق آثار

با بیش از 20 قابلیت حمایتی به جهت نمایش توانمندی‌ِ هنرمندان ایرانی

hand 1 هلدینگ هنر ایرانیان خرید و فروش آثار هنری
پشتیبانی علمی و عملی ویژۀ

علاقه‌مندان به هنر ایران

خرید، آموزش و حتی ثبت سفارش و شروع یک فعالیتِ هنری صحیح

پیشنهاد می‌کنیم نخست از منوی شرح خدمات خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید ؛ سپس از منوی اطلاعات تکمیلی اصول اولیه فعالیت در هلدینگ هنر را مطالعه فرمایید

Iranian Art Holding

شرح مختصری از خدمات قابل ارائه