در این بخش تمرکز ما بر فعالیت با مجموعه داران انواع سکه و مدالیون های معاصر و قدیمی و عرضه آثار هنری در دسته بندی های مرتبط می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد یونیک اصالت سنجی و قابلیت استعلام اصالت کالا و پشتیبانی به خریدار تعلق می گیرد

بدیهی است فروشنده می بایست مدارک مالکیت خود را نیز همراه اثر به خریدار ارائه نماید

نمایش دادن همه 7 نتیجه