در این بخش تمرکز ما بر فعالیت با مجموعه داران انواع سکه و مدالیون های معاصر و قدیمی ، عرضه آثار هنری کلکسیونی مرتبط می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد انحصاری اصالت سنجی و قابلیت استعلام اصالت اثر و پشتیبانی به خریدار تعلق می گیرد

بدیهی است فروشنده می بایست مدارک مالکیت خود را نیز همراه اثر به خریدار ارائه نماید

آثار هنری با گرید بندی A جهانی صرفا در منوی Vip عرضه می گردد

نمایش دادن همه 8 نتیجه