بازارک ، بازار کوچکِ بدون واسطۀ هنرهای تجسمی

پلتفرم عمومیِ نمایش، خرید و فروش آثار هنری و صنایع دستی

تحت لیسانس هلدینگ هنر ایرانیان

بازارک ، بازار کوچک بدون واسطه آثار هنری ایران Bazarak
پلتفرم عمومی خرید و فروش آثار هنری