در این بخش تمرکز ما بر عرضه محصولات آموزشی و اطلاع رسانی در انتقال دانش و تجربه اساتید متبحر و هنرمندان گرامی می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد یونیک اصالت سنجی و قابلیت استعلام اصالت کالا و پشتیبانی به خریدار تعلق می گیرد

بدیهی است ارائه دهنده می بایست مدارک مالکیت خود را نیز همراه آموزش به خریدار ارائه نماید

مشاهده همه 7 نتیجه

کتاب شرفه ، نور معنوی در تذهیب

40,000 تومان فروشگاه : انتشارات هلدینگ هنر

آموزش طراحی گلهای شاه عباسی

60,000 تومان فروشگاه : انتشارات هلدینگ هنر

کتاب رسم المشق طراحی تذهیب

10,000 تومان فروشگاه : انتشارات هلدینگ هنر

آموزش گام به گام نقاشی ایرانی (نگارگری)

35,000 تومان فروشگاه : انتشارات هلدینگ هنر

آموزش گام به گام گل و مرغ ایرانی

60,000 تومان فروشگاه : انتشارات هلدینگ هنر

آموزش و کاربرد حاشیه در تذهیب

60,000 تومان فروشگاه : انتشارات هلدینگ هنر

آرایه ها و نقوش خطایی و اسلیمی

75,000 تومان فروشگاه : انتشارات هلدینگ هنر