در این بخش تمرکز ما بر فعالیت با دست اندرکاران تولید و عرضه تجهیزات و ابزار آلات هنری بومی و بین المللی می باشد

صرفا در صورت خرید از طریق هلدینگ هنر ایرانیان کد انحصاری اصالت سنجی و قابلیت استعلام کیفیت ابزار و تجهیزات و پشتیبانی به خریدار تعلق می گیرد

بدیهی است فروشنده می بایست مدارک مالکیت خود را نیز همراه اثر به خریدار ارائه نماید

هیچ محصولی یافت نشد.